Kerkenraad Kerkenraad
Predikant      
ds. J.A. Mol Freulestrjitte 14  9114 RZ Driezum 0511 423484
Ouderlingen      
A. Eisma      
D. Van der Zee      
vacant      
Diakenen      
H. Schaafsma
scriba
  Damwald  
       
G. De Vries
 
  Damwald  
Ouderling-Kerkrentmeesters      
G. Renes De Halewei 47 9104 DD Damwâld 0511 425423
F. Zijlstra Van Sytzamawei 21 9114 RV Driezum 06 21945963
Kerkrentmeesters      
R. Huisma  Achterwei 8 9114 RT Driezum 0511 42 50 10

Klik op een onderstreepte naam als u een mailtje naar de desbetreffende persoon wilt sturen.
terug