Kosters en organisten Kosters en organisten

Namen en (mail)adressen van onze kosters en organisten.

lees meer »
 
De Âld Skoalle" De Âld Skoalle"

Adresgegevens en gegevens over het beheer van de "Âld Skoalle".

lees meer »
 
Kerkbode Kerkbode

"Rondom de Kerk"

Maandblad van en voor de Hervormde Gemeenten van Driezum en Wâlterswâld.

Geachte lezer van het kerkblad ‘Rond de Kerk’ Wij herinneren u aan het betalen van het abonnement 2018 van ons kerkblad ‘Rond de Kerk”. Het abonnement is € 20,00 per jaar, dat overgemaakt kan worden op rekeningnummer NL58 FVLB 0635 8158
34 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Driesum onder vermelding van abonnement kerkbode 2016.

Bij voorbaat dank.
Het College van Kerkrentmeesters

lees meer »
 
Begraafplaats Begraafplaats
lees meer »