woensdag 5 oktober 2016

Najaarsbijeenkomst Geref. Bond Fryslân

Locatie: 
 Twijzelerheide "De Mienskip" (naast de kerk)
Tijdstip: 
 19:30  - 22:00

Op deze najaarsontmoetingsavond za ds. A. Beens te spreken over "Is er nog hoop?" De kerk in deze tijd en hoe wij daarin staan en staande blijven.

terug