Van de activiteitencommissie Van de activiteitencommissie

Terugblik op de verkoping

Als verkoop commissie mogen we terug kijken op een fijne en gezellige verkoopavond op 17 november. Om zeven uur gingen de deuren open en kon er van alles gekocht worden. De plaatkoek werd gewonnen door Gerrit Renes, het luxe krentenbrood door Marianne Renes. De pot met spekjes ging naar Jellie de Groot, het hart van kant naar Gonnie
Wiersma. De woondeken werd niet geraden, deze is later met opbod verkocht.

De opbrengst van deze verkoping heeft het mooi bedrag van €1002,10 opgebracht. Zoals in de vorige kerkbode vermeldt stond gaat een gedeelte van dit bedrag naar ons adoptiekindje. Het andere geld en het geld van de vorige verkopingen gaan we besteden aan de luchtbevochtiger die bij het orgel komt te staan.

Wij willen u allen graag na de Heere heel hartelijk dank zeggen voor deze mooie opbrengst.

De verkoopcommissie
terug