Voorzieningen Voorzieningen

Ringleiding

In de kerk is een ringleiding aanwezig.

Kerkradio

Wie niet (meer) in staat is de erediensten te bezoeken en geen PC, laptop of tablet  heeft, kan kerktelefoon via internet aanvragen. Er wordt dan een zgn. Lukas ontvanger geplaatst waarmee de diensten te beluisteren zijn. Aanvragen ervoor kunnen worden gedaan bij één van de ouderlingen-kerkrentmeesters. Onze diensten zijn ook te bekijken en te luisteren via YouTube. 

Kinderoppas

Iedere zondagochtend is er voor de kinderen oppas in de Âld Skoâlle. 

terug