Beleid Beleid

Van zowel het beleid van de kerkrentmeesters als van de diakenen wordt elk jaar verantwoording aan de gemeente afgelegd. In de Kerkbode staat vermeld wanneer de jaarrekeningen en begrotingen zijn in te zien. Op een gemeenteavond worden deze toegelicht om de gemeente duidelijk te maken dat er verantwoord met de bijeengebrachte middelen is omgegaan. Overigens wordt in elke Kerkbode een financiële verantwoording van de laatste weken gegeven.

lees meer »
 
Gastlidmaatschap Gastlidmaatschap
De kerkenraad heeft afgesproken, aan mensen, die te kennen geven graag met ons mee te willen leven en zich te willen aansluiten bij onze gemeente, het zgn. gastlidmaatschap aan te bieden.
lees meer »
 
Financiële administratie Financiële administratie
De financiële administratie berust bij het college van kerkrentmeesters. Hiervoor kunt u contact opnemen met de voorzitter:

G. Renes
De Halewei 47
9104 DD
Damwâld
0511 425423
lees meer »
 
Ledenadministratie Ledenadministratie
Wanneer zich veranderingen voordoen in uw naam, adres of andere persoonlijke gegevens, is het belangrijk dat dit zo spoedig mogelijk  in de ledenadministratie kan worden verwerkt.
lees meer »