Begraafplaats Begraafplaats

Begraafplaats hervormde gemeente Driezum

Rondom de kerk is de begraafplaats, waarvan het beheer berust bij de Hervormde Gemeente Driezum. Deze begraafplaats is bestemd voor het begraven van overledenen vanuit de Driezumse gemeenschap en leden van de kerkelijke gemeente. Ook directe verwanten mogen op het kerkhof worden begraven. 

Degene die wil laten begraven vraagt dit aan, meestal via de begrafenisondernemer, bij de administrateur van het kerkhof. 

Tarieven bijzondere begraafplaats hervormde kerk Driezum per 1-1-2021

  • Grafdelven € 625,00
  • Jaarlijkse grafrechten (inclusief onderhoud) € 35,00
  • Afkopen voor 20 jaar € 750,00
  • Afkopen voor 30 jaar € 1.000,00
  • Leges bij plaatsen grafmonument 10%
N.B. onderhoud van grafmonumenten is eigen verantwoordelijkheid

Het Reglement Bijzondere Begraafplaats Hervormde Gemeente Driezum is via deze link te lezen.

Administratie begraafplaats: Kerkenraad
terug