Kerkbode Kerkbode
De kerkbode is voor de kerkenraad een belangrijk contactorgaan. In de maandelijkse uitgave staan de kerkdiensten vermeld, de komende activiteiten, zorgen en vreugden uit de gemeente, een meditatie en nog veel meer belangrijke zaken. Een abonnement kost € 20,– per jaar, eventueel vermeerderd met portokosten.

Voor losse nummers, een abonnement of vragen over de bezorging kunt u contact opnemen met:

de fam. Dantuma, Ophuystrawei 18, 9114 RD Driezum, tel. 0511 423259.
terug