Effatha Effatha
Markus 7:34. En Hij opwaarts ziende naar den hemel, zuchtte Hij en zei tot hem; Effatha, dat is wordt geopend! En terstond werden zijn oren geopend, en de band zijner tong werd los, en hij sprak recht.

Wie zijn wij?

Vrouwenbijbelstudiegroep Effatha komt de laatste maandag van de maand, bij elkaar. Op deze ochtenden bidden we of de Heere onze oren, ogen en harten wil openen voor Zijn Woord en voor elkaar en ons wil leren om liefdevol, eerlijk en bemoedigend met elkaar te spreken om zo getuige te mogen zijn van Hem. Om ongeveer 9.15 uur .is de inloop in De Ald Skoalle en beginnen we met een kop koffie. Om ongeveer half tien hopen we te beginnen. Ook voor oppas is gezorgd. Voor informatie, vraag ondergetekenden.

Bijbelstudies:

Hiervoor gebruiken we de bijbelstudies van ds. J.C. Schuurman Jr. "Gods weg met mensen".

Kaartengroet:

Iedere maand sturen we kaarten aan gemeenteleden die we willen bemoedigen of feliciteren.

Samenwerking met de vrouwenvereniging:

Eén keer per jaar organiseren we samen met de vrouwenvereniging een avond met een spreker.

Namens Effatha:

Gjetsje Wijnstra ( tel. 0511 - 42 33 66) en Dineke Hoogeveen ( 0519 – 56 18 34).

 

terug