Gastlidmaatschap Gastlidmaatschap
 Dit gastlidmaatschap duurt in principe een half jaar. Gedurende die tijd kunnen deze mensen de gemeente beter leren kennen en zo kan in deze periode door aspirantleden een besluit tot aansluiting worden overwogen.

Na deze periode krijgen de aspirantleden van de kerkenraad het vaste lidmaatschap aangeboden, mits er door de gemeente geen wettelijk overtuigende bezwaren worden ingediend.

Gastleden mogen alle vergaderingen bijwonen, zij het dat zij geen stemrecht hebben en zich ook niet verkiesbaar kunnen laten stellen voor een ambt. Het aangaan aan het Heilig Avondmaal is mogelijk, mits dit vooraf bij de kerkenraad wordt aangevraagd.
terug