donderdag 5 mei 2016

Hemelvaartontmoetingsdag

Datum: 
 donderdag 5 mei 2016
Tijdstip: 
 14:00  - 18:00
Locatie: 
 Noordhorn "De Wegwijzer"

“Christelijke vrijheid” centraal op de Hemelvaartontmoetingsdag in Noordhorn

Donderdag 5 mei 2016 vallen D.V. Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag op één dag. Die middag staat het thema “Christelijke Vrijheid” centraal op de Hemelvaartontmoetingsdag in Noordhorn. Spreker is: Prof. dr. H. van den Belt, bijzonder hoogleraar Gereformeerde godgeleerdheid namens de Gereformeerde Bond aan de Rijksuniversiteit Groningen

De christelijke vrijheid is één van de belangrijkste thema's van de Reformatie. Volgens Johannes Calvijn kun je de waarheid van het evangelie en de innerlijke vrede van de ziel alleen op de juiste wijze kennen als je de christelijke vrijheid goed verstaat (Institutie 3.19). Alleen Christus kan ons vrijmaken van de vloek en de schuld van de wet. Bij Zijn hemelvaart heeft Hij de gevangenis gevangen genomen (Efeze 4:8).

De christelijke vrijheid betekent ook dat er ruimte is om als christenen over ondergeschikte punten verschillend te denken, altijd in gebondenheid aan het Woord van God.
Wereldwijd wordt de vrijheid voor christenen bedreigd. In Nederland neemt de maatschappelijke druk op orthodoxe christenen toe. Juist in deze context is het heel belangrijk om met elkaar stil te staan bij de echte vrijheid van de christen die niet afhankelijk is van de uiterlijke omstandigheden.

Vanaf 14.00 uur is er ontvangst met koffie, thee en fris in gebouw “De Wegwijzer”, aan de Oosterweg (vlakbij de Hervormde Kerk) in Noordhorn. Het programma begint om 14.30 uur met een gezamenlijke opening. Naast het hoofdprogramma zijn er ook speciale programma’s voor kinderen van 4 t/m 9 jaar en voor tieners van 10 jaar en ouder. Voor de allerkleinsten is er kinderoppas. Deze middag van ontmoeting en bezinning wordt met een broodmaaltijd afgesloten. De toegang, inclusief broodmaaltijd, is gratis. Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten.

De Hemelvaartontmoetingsdag is een initiatief van de provinciale afdelingen van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Friesland en in Groningen/Drenthe.

terug