dinsdag 5 december 2017

Het geheim van Israël

Datum: 
 dinsdag 5 december 2017
Tijdstip: 
 20:00  - 22:00
Locatie: 
 Feanwâlden, Johannestsjerke

Op D.V. dinsdag 28 november is er in Feanwâlden de eerste studieavond in een serie van drie met ds. Henk Poot, als Israël predikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: het geheim van Israël. De andere data zijn dinsdag 5 en 12 december. De bijeenkomsten vinden plaats in de “Johannestsjerke”. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

Het geheim van Israël

In deze lezing wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van Israël. Israël is een uniek land en een uniek volk, het volk dat ontstaan is in de oudheid en nog steeds bestaat, inclusief taal en tradities. Een teken van Gods onveranderlijke trouw en zijn almachtig handelen.

Het volk ontstond door de roeping van Abram en later de uittocht uit Egypte. De Heere God vertrouwde dit volk zijn onfeilbare woord toe. Israël is nietalleen Gods eerstgeboren zoon, maar ook de knecht des Heeren.
De profeten worstelden met de ontrouw van Israël, maar vertellen ook de hoopvolle toekomst.

Hoogtepunt op de weg van God met het Joodse volk is de komst van christus. Onze verlosser en Heere Jezus Christus is Jood uit de jJden, geboren en getogen in zijn volk Israël. Zijn wederkomst en de vestiging van zijn koningschap over Israël zal plaatsvinden in dezelfde stad als van waar hij vertrok: Jeruzalem.

Achtergrond spreker

Ds. Henk poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan. Ds. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een
veelgevraagd spreker.

terug