Kosters en organisten Kosters en organisten

Het kostersgilde bestaat uit:

F. Heikamp Achterwei 18 9113 PR Wâlterswâld 0511 423624
J. G. Zwart  Mr P T van der Herbergln 21 9104 EH Damwâld 0511-424731
06 29572245
A. Venema Beline 16 9291 JA Kollum 0511 454165
T. Dantuma      

Voor eventuele calamiteiten is er te bellen met de koster op het volgende telefoonnummer: 06 30 18 40 18. 

Wij zijn dankbaar dat diverse gemeenteleden bij toerbeurt als organist(e) fungeren. Mede door hun inzet kunnen de diensten verzorgd verlopen.

Organisten zijn:

E.C. Kaspersma,
Achterwei 9,
9114 RT Driezum,
0511 420403.

 
terug