woensdag 5 oktober 2016

Najaarsbijeenkomst Geref. Bond Fryslân

Datum: 
 woensdag 5 oktober 2016
Tijdstip: 
 19:30  - 22:00
Locatie: 
 Twijzelerheide "De Mienskip" (naast de kerk)

Op deze najaarsontmoetingsavond za ds. A. Beens te spreken over "Is er nog hoop?" De kerk in deze tijd en hoe wij daarin staan en staande blijven.

terug