woensdag 21 september 2016

Startavond 4 modaliteiten

Datum: 
 woensdag 21 september 2016
Tijdstip: 
 19:45  - 22:00
Locatie: 
 "De Oase", Ringweg 3, 9201 GT Drachten

Confessionele Vereniging Gereformeerde Bond
   
Confessioneel Gereformeerd Beraad Evangelisch Werkverband
 
 
 
De gezamenlijke provinciale besturen in Friesland van de Confessionele Vereniging, de Gereformeerde Bond, het Confessioneel Gereformeerd Beraad en het Evangelisch Werkverband nodigen u uit voor hun gezamenlijke startavond.
 
 
Spreker:             prof.dr. Stefan Paas
Hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen en hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam
 
Onderwerp:       Vreemdelingen en priesters
                                    Over de christelijke missie in een postchristelijk omgeving
 
In zijn veel geprezen boek met de titel Vreemdelingen en priesters uit 2015 zet prof. Paas zijn visie uiteen over de plaats en verkondiging van de christelijke boodschap in een samenleving die steeds meer postchristelijk is. Ook de plaats en rol van kerken, gemeenten en hun leden betrekt hij nadrukkelijk in zijn visie.
 
Niet alleen voor onze vier uitnodigende organisaties met hun dienstbaarheid aan de kerk is dit een aangelegen thema maar voor een ieder die als gelovig mens in deze maatschappij staat.
 
 
Datum:               21 september 2016
 
Plaats:                 Kerkelijk centrum ‘De Oase’
Ringweg 3, 9201 GT Drachten
 
Aanvang:            19.45 uur
 
Voor de bestrijding van de onkosten wordt een collecte gehouden.
 
 
Namens de vier uitnodigende besturen,
 
Dr. J.F. Mol, voorzitter Confessionele Vereniging Friesland
(tel. 0512 371525, email: jurrien.mol@gmail.com)
 

terug