Van de JV Van de JV
De JV avonden van dit seizoen worden goed bezocht. Fijn dat we ons op deze manier in Gods Woord kunnen verdiepen maar ook met elkaar goede en gezellige avonden mogen hebben.

Ook dit jaar hopen we met Hemelvaartsdag een nachtje weg te gaan. D.V. donderdagmiddag 25 mei en vrijdag 26 mei kun je alvast in je agenda noteren!! De voorbereidingen zijn alweer in volle gang.

Om dit alles mogelijk te maken is het van belang dat de contributie van dit seizoen betaald gaat worden. Graag willen we dit nog even onder e aandacht brengen. De contributie bedraagt 25 euro per seizoen. Dit ag overgemaakt worden op rekeningnummer NL86 RBRB 09 28 99 5 25 t.n.v. S. Schaafsma. Graag onder vermelding van je naam.

Een hartelijke groet van de leiding,
Popke Veenstra, Andries Eisma, Hendrike Kaspersma, Saapke Boer, Rienk de Jager en Tjitske den Boer
.
terug