Van de Vrouwenvereniging Van de Vrouwenvereniging
Als Hervormde Vrouwenbond organiseren wij themabijeenkomsten/ vrouwendagen; In Sabaldeburen (’t Spectrum, Kerkweg 5) op D.V. dinsdag 7 maart van 10.15 –14.30 uur. Voor alle vrouwen, o.l.v. Ds. A. Schroten te Leerdam, en Mw. M. de Wit-Bakker uit Urk, met collecte.

Het thema van deze bijeenkomst luidt: 'Toeval bestaat niet! - Gods leiding en onze verantwoordelijkheid.' Door Wie laat ik mij leiden in mijn leven? Welk doel heb ik voor ogen? God wil ons leiden door Zijn Woord en Geest en toont ons Zijn wil. Wat kan dat een spanning en strijd geven. Er komt zoveel op ons af.

Het gaat soms anders dan we willen en wensen.Toch heeft God een plan met je leven. Wat een ruimte en rust mag ervaren worden als we Hem persoonlijk mogen kennen. Dan komen we tot ons werkelijke doel, namelijk een leven tot Zijn eer.

Een predikant en een spreker uit het maatschappelijke veld zullen voor ons het thema inleiden. Aan de hand van Uw/ jouw vragen denken we hier verder over na. De workshops hebben een bezinnend of een creatief karakter.

We willen alle vrouwen, uit de aan de Gereformeerde Bond verwante gemeenten in het noorden van het land, uitnodigen. Ook vrouwen die geen lid zijn van een bij de vrouwenbond aangesloten vereniging zijn hartelijk welkom.
Namens het landelijk bestuur van de Hervormde Vrouwenbond
terug