Vrouwenvereniging Vrouwenvereniging

Wees getrouw

In de Hervormde Gemeenten te Driezum en Wâlterswâld  is een vrouwenvereniging actief. Deze vereniging staat open voor alle belangstellende vrouwen en komt 1 keer per twee weken samen in  de "Âld Skoalle in Driezum of in gebouw Maranatha te  Wâlterswâld. Er wordt gebruik gemaakt van de Bijbelstudies uit het maandblad De Hervormde Vrouw.
Ook nu willen we weer vrouwen zowel jong als oud uitnodigen om eens een avond bij ons te komen kijken en luisteren.

Het bestuur:

  • 1e Presidente: Gonnie Wiersma, Master Hofstrastrjitte 47, 9114 RE Driezum, tel: 0511-423164,
  • 2e Presidente: Rina Sibma, Dokkumerloane 11, 9113 AN Walterswald, tel: 0511-424976,
  • Secretaris: Gré Kuipers, Mr. J.P. Miedemastraat 5, 9103NB Dokkum, tel:0519-250588, 
  • Penningmeesteres: Jellie de Groot, Foarwei 71, 9113PC Walterswald, Tel:0511-422376
terug