ZOMER BIJBELUUR WALTERSWALD 2023 ZOMER BIJBELUUR WALTERSWALD 2023

‘De Romeinenbrief uitgelegd en toegepast’

Steeds weer weten jongeren en ouderen de weg te vinden naar de Zomer Bijbellezingen in Wâlterswâld. Daar verzorgt ds. K.H. Bogerd - Hervormd predikant van Wâlterswâld en bijstand in het pastoraat van Hervormd Driezum- voor het achtste seizoen een zestal avonden Bijbeluur. De Bijbelavonden staan in het teken van ‘de Romeinenbrief uitgelegd en toegepast’. Ds. Bogerd geeft de volgende toelichting: ‘Ik vind het heerlijk om voor en met allerlei mensen door een Bijbelboek heen te trekken, zowel met het oog op ons hart, alsook voor ons leven van elke dag. En daarnaast om elkaar te ontmoeten en ook samen te zingen.’ De Bijbeluuravonden vinden plaats in Maranatha (tegenover de kerk Tsjerkeloane 75) op de volgende woensdagavonden: 14 juni (Romeinen 9), 28 juni, 12 juli, 6 september, 20 september en 4 oktober. De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om 20.30 uur. Na afloop staat de koffie klaar. De toegang is vrij. De avonden zijn ook digitaal te volgen via de website van de gemeente: www.hervormdwouterswoude.nl of www.kerkdienstgemist.nl   

terug